ԵՂԵՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ
 
   
   
 
 
   
   
 
Հայաստանի Կենսաանվտանգության տեղեկատվական հաստատության
ինտերնետային կայք
Մեր հիմնական նպատակներից է Կենդանաբանական անվտանգության Կարթագենյան արձանագրության անդամ երկրների միջև տեղեկատվոության փոխանակման ապահովումը: Կայքի միջոցով ապահովվում է տեղեկատվության մատչելիությունը, ինչը նպաստում է հանրության լայնածավալ մասնակցությանը կենսաանվտանգության վերաբերող որոշումների կայացման գործում:
 
     
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Վերջին հրապարակում
- Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական անվտանգության ազգային շրջանակ
  ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Տեքստային նկարագրություն, Տեքստային նկարագրություն, Տեքստային նկարագրություն, Տեքստային նկարագրություն,
 
-
-
-
-
 
ԱՐԽԻՎ
20.07.08
Հունիսի 27-ին Երևանում տեղի է ունեցել ‹‹Կենդանի վերափոխված օրգանիզմների գործածության մասին›› ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկումներ:
   
 
20.07.08
‹‹Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի կողմից մշակվել է կենսաբանական անվտանգության` տեղեկատվություն տրամադրող հաստատության կայքի կառուցվածքը:
   
 
 
 
 
copiright 2008. All rights reserve. Design by www.mnpiac.am
Կենսաբազմազանության կոնվենցիա Կարթագենյան արձանագրություն http://bch.cbd.int/ English