ԵՂԵՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ
 
   
         
Գլխավոր էջ Գլխավոր էջ Կենսաբազմազանության կոնվենցիա Կարթագենյան արձանագրություն http://bch.cbd.int/
 
 
   
   

  ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Բոլոր գործառույթները, որոնք թվարկված են Կարթագենյան արձանագրությունում:
   
  375010, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան,
Հանրապետության հրապարակ, Կառավարության 3_րդ տուն
 
Հեռ.` (+37410) 52-10-99
ֆաքս` (+37410) 58-54-69
Էլ. փոստ` info@mnp.am
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copiright 2008. All rights reserve. Design by www.mnpiac.am