ԵՂԵՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ
 
   
         
 
 
   
   
  Պրոֆ. ԱՐՏԱՇԵՍ ԶԻՐՈՅԱՆ

Կենսաանվտանգությանª տեղեկատվություն տրամադրող հաստատության համակարգող, Կենսաբազմազանության կոնվենցիայի Կարթագենյան արձանագրության ազգային համակարգող, արտակարգ միջոցառումների կոնտակտային համակարգող:
ՀՀ բնապահպանության նախարարության
Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության պետ
 

375010 Հայաստան Երևան
Կառավարության 3-րդ տուն,
Հանրապետության հրապարակ
Հեռ. (+37410) 52 79 52 , 58 06 33
Ֆաքս. (+37410) 58 54 69, (+37410) 52 79 52
Էլ.փոստ: ziroyan@xter.net
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

copiright 2008. All rights reserve. Design by www.mnpiac.am
Գլխավոր էջ Գլխավոր էջ Կենսաբազմազանության կոնվենցիա Կարթագենյան արձանագրություն http://bch.cbd.int/